czwartek, 9 maja 2013

Wnętrze kościoła pamięci w Berlinie

mozaika z tablicą poświęconą Wilhelmowi I
Hohenzollernowie oddają cześć Chrystusowi - Barankowi na krzyżu
mozaika Chrystusa Pantokratora
hala z cyklem mozaik
figura Chrystusa
Przed wojną świątynia z 5 wieżami miała wygląd monumentalny. Główna wieża o wysokości 113 m była najwyższa w mieście. Pod wpływem berlińskiego kościoła styl neoromański rozprzestrzenił w całych Niemczech. W przedsionku świątyni znajduje się mozaika przedstawiająca członków rodziny Hohenzollernów czczących krzyż. Urządzono w niej także halę, do której w 1906 r. rzeźbiarz Adolf Brutt wykonał cykl przedstawiający wojny wyzwoleńcze z lat 1813-5 i wojnę prusko-francuską 1870-1.

środa, 8 maja 2013

Kościół Pamięci

ślady II wojny na neoromańskiej wieży kościelnej
Zwiedzając Berlin zaskakuje bryła kościoła a zwłaszcza ruina głównej wieży w pobliżu ekskluzywnej ulicy Kurfurstendamm przy Breitscheidplatz. Ta świątynia ewangelicka poświęcona Pamięci Cesarza Wilhelma (Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche) zwana jest popularnie kościołem Pamięci (Gedächtniskirche). Cesarz Wilhelm II postanowił zbudować kościół, by stworzyć religijne miejsce pamięci swojego dziadka Wilhelma I. Rozpisany konkurs na projekt świątyni wygrał królewski radca budowlany i członek Berlińskiej Akademii Budowlanej Franz Schwechten. Cesarz interesował się inwestycją, wspierał ją finansowo i kilkakrotnie odwiedzał plac budowy. Koszty budowy wyniosły 6,8 miliona marek w złocie. Pieniądze wyłożyły głównie niemieckie prowincje. Poświęcenie kościoła nastąpiło 1 września 1895 roku. Świątynia z 5 wieżami miała wygląd monumentalny. Główna wieża o wysokości 113 m była najwyższa w mieście. Pod wpływem berlińskiego kościoła styl neoromański rozprzestrzenił w całych Niemczech. Kościół został zniszczony podczas bombardowania w listopadzie 1943 r. Po wojnie pozostawiono 68 metrową ruinę głównej wieży jako symbol antywojenny. Do niej dobudowano wg projektu Eiermanna ośmiokątną nawę, sześciokątną dzwonnicę, czworokątną kaplicę i kruchtę. Architekt zaprojektował także wyposażenie: ołtarz, ambonę, chrzcielnicę, świecznik, lampy i ławki. W 1987 r. świątynia otrzymała krzyż wykuty z żelaza, pochodzącego z więźby dachowej zburzonej katedry z Coventry jako symbol pojednania.