niedziela, 13 października 2013

Kościół św. Piotra i Pawła w Oberammergau

prezbiterium z obrazem przestawiającym NMP jako wysłuchującą modlitwy różańcowe, obok figury świętych m. in. Piotra i Pawła, Oberammergau
               
fresk w kopule nawy przedstawia martyrologie apostołów Piotra i Pawła
w chórze znajdują się malowidła Franza Zwincka nawiązujące do tematyki muzycznej i życia apostołów Piotra i Pawła
fresk nad organami przedstawia ołtarz Berniniego z grobem św. Piotra, nawiedzanego przez pielgrzymów
barokowa ambona
Ołtarz św. Anny - obraz "Święta stajenka" ponizej na obudowie tabernakulum św. Anna Samotrzecia
ołtarz św. Trójcy - "narada" dotycząca sposobu zbawienia
kościół parafialny w Oberammergau
upamiętnienie żołnierzy I i II wojny światowej wywodzących się z Oberammergau
Kościół św. Piotra i Pawła (St. Peter und Paul) w Oberammergau jest katolicką świątynią i znaczącym przykładem południowoniemieckiego baroku. Kościół został wybudowany według planów Josepha Schmuzera w latach 1735-49. Obrazy i freski są autorstwa Matthaeusa Guenthera. Tematyka ikonografii jest związana z patronami świątyni św. Piotrem i Pawłem oraz NMP.

Klasztor benedyktynów w Ettal

kościół klasztorny Ettal
wejście do świątyni - Ettal
klasztor Ettal by night
zabudowania klasztoru i kościoła w Ettal
Klasztor Ettal znajduje się w Bawarii na południowy wschód od Oberammergau. Opactwo powstało już 1330 dla sprowadzonych tutaj benedyktynów, którzy do dnia dzisiejszego opiekują się opactwem i produkują znakomite likiery. Klasztor ten zachował swoje historyczne zaplecze (m.in. budynek browaru). Ponadto znajduje się tu siedziba Bawarskiej Kongregacji Benedyktynów, dom gościnny, gimnazjum z internatem. Założony przez cesarza Ludwika IV Bawarskiego 28 kwietnia 1330, w dzień Świętego Witalisa. Zanim powstał klasztor na tym miejscu znajdowała się figura Marii, dar Ludwika Bawarskiego, która stała się obiektem kultu i celem pielgrzymek, stąd też kościół otrzymał wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Klasztor ten powstał na szlaku łączącym Augsburg z Weroną, zarówno Bawaria jak i Italia były ważnymi miejscami w polityce cesarza. Fundacja ta stanowiła wypełnienie przysięgi cesarza po jego powrocie z Rzymu gdzie w 1328 otrzymał koronę cesarską. W 1709 opat Placidus II Seiz, założył na terenie opactwa Akademię Rycerską (niem. Ritterakademie) która się stała cenioną instytucją i ośrodkiem edukacji w Bawarii.
Kościół powstał na planie dwunastoboku jako ideowa kopia Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

niedziela, 6 października 2013

Thurn und Taxis - książęta krotoszyńscy

herb Krotoszyna
herb Ratyzbony
Kilka postów temu pisałem o znaczącej i bogatej rodzinie Thurn und Taxis, rezydującej w Ratyzbonie. Przy okazji natrafiłem na wątek polski. Do tej pory rodzina posiada tytuł arystokratyczny książę (herzog) von Krotoszyn. I chodzi o nasz wielkopolski Krotoszyn. Księstwo krotoszyńskie (niem. Fürstenthum Krotoschin) nadane zostało księciu Thurn und Taxis, Karolowi Aleksandrowi w 1819 roku w zamian za odstąpienie przez niego królowi pruskiemu monopolu pocztowego w Nadrenii i Westfalii. Do 1919 roku było ono dziedzicznym lennem korony pruskiej, z wszelkimi prawami i wolnościami, przysługującymi wolnemu państwu stanowemu. Latyfundium obejmowało 3 miasta: Krotoszyn, Odolanów i Sulmierzyce, a także 24 kompleksy ziemskie, 36 samodzielnych majątków i 16 gmin w powiatach krotoszyńskim i odolanowskim. Cały obszar księstwa zajmował 25 tysięcy hektarów, z czego połowę stanowiły lasy. Większość książąt bardzo rzadko odwiedzała tutejsze dobra, dlatego zarządzaniem nimi zajmowała się kamera, mająca siedzibę w pałacu. Sądownictwo do 1834 r. sprawował książęcy sąd. Książęta mieli prawo występować na sejmie dzielnicowym prowincji poznańskiej. Po włączeniu Poznańskiego do Polski  dobra książąt Thurn und Taxis zostały przejęte w tymczasową administrację przez skarb państwa polskiego. W latach 1924-1927 rząd Polski odkupił całe księstwo krotoszyńskie z rąk księcia Thurn und Taxis. Również herby Krotoszyna i Regensburga są podobne: posiadają klucze św. Piotra. Ciekawe czy wpływ na herb Krotoszyna miał ród Thurn und Taxis?

czwartek, 3 października 2013

Kościół teatynów i Teresa Kundegunda Sobieska - ślad Polski

kościół teatynów, Monachium
herby bawarski i Rzeczpospolitej, Monachium
tablica fundacyjna
Przy Odeonsplatz w Monachium rzucają się w oczy dwie wieże kościoła teatynów (niem. Theatinerkirche). Świątynia pod wezwaniem św. Kajetana została wybudowana w stylu włoskiego baroku i jest jedną z najwspanialszych w stolicy Bawarii. Klasztor i świątynia stanowiła wotum dziękczynne Ferdynanda i Henrietty Adelajdy z faktu urodzenia ich długo oczekiwanego syna, przyszłego księcia-elektora Maksymiliana II Emanuela (11 lipca 1662). Na życzenie Henrietty wybrano zakon teatynów, którzy mieli przyczynić się do odrodzenia miejscowego duchowieństwa diecezjalnego i rozwijać działalność misyjną. Maksymilian II Emanuel poślubił córkę Jana III Sobieskiego Teresę Kunegundę. Była jedynym dzieckiem króla polskiego Jana Sobieskiego, które zasiadło na tronie. Księżna została pochowana w krypcie tego kościoła. Stąd nie dziwi już znajdujące się w szczycie kościoła obok bawarskich lwów godło Rzeczpospolitej z białymi orłami.
Łaciński napis na tablicy fundacyjnej: "Św. Kajetanowi z Thiene, założycielowi regularnych kleryków i umiłowanemu orędownikowi, na podstawie ślubu księcia elektora Ferdynanda Marii i księżnej Henrietty Marii Adelajdy w 1675 roku ofiarujemy tę świątynię, powstałą z wiecznie trwającą wdzięcznością, za dar narodzin Maxa Emanuela, księcia dziedzica" (moje wolne tłumaczenie ;).

środa, 2 października 2013

Browar książęcy w Regensburgu

budynek browaru książęcego Thurn und Taxis
fragment budynku browaru
Niedaleko zamku rodu Thurn und Taxis w Regensburgu znajduje się książęcy browar także Thurn und Taxis.  Do niedawna browar znajdował się w posiadaniu niemieckiego arystokratycznego rodu, po którym dostał swoją niekonwencjonalną nazwę, po czym został sprzedany bawarskiemu potentatowi - firmie Paulaner. Początkowo produkcja piw została przeniesiona do nowej centrali, ale od 2005 roku piwa nazwane rodowym nazwiskiem są ponownie warzone w Regensburgu, w browarze książęcym. Najbardziej znanym i cenionym piwem marki Thurn und Taxis jest piwo żytnie (Roggenbier).

Zamek Thurn und Taxis - ciąg dalszy - detale

zamek łączy się z kościołem - jak zwykle łączył się klasztor
wejścia na teren zamku strzegą psy
pieski są kamienne
brama zamkowa
brama
a za drzwiami bramy pięknie ozdobiona sień

Zamek Thurn und Taxis z klasztoru św. Emmerama

dziedziniec klasztorny, pfu pałacowy, Regensburg
druga strona pałacu
kolejny fragment pałacu
brama prowadząca do kompleksu zamkowego
Jedna z bogatszych rodzin w Europie to Thurn und Taxis, niemiecka rodzina książęca, która w XVI wieku odegrała kluczową rolę w kształtowaniu się struktur poczty i dorobiła się na niej tytułów książęcych oraz majątku. Ród potrafił odpowiednio znaleźć się w zawirowaniach wieków i pomnażać swój dobytek. Ród jest na liście nie milionerów, lecz miliarderów. Niemcy mówią żartobliwie o tej rodzinie Tod und Teufel (śmierć i diabeł). Obok posiadłości ziemskich, lasów i browarów w ich posiadaniu jest zamek w Regensburgu, który był starym klasztorem benedyktyńskim, którego początki sięgały VIII wieku. Podczas sekularyzacji w okresie wojen napoleońskich (1803/12) rodzina Thurn und Taxis przejęła ogromny kompleks klasztorny św. Emmerama i przebudowała na swoją rodową rezydencję.