niedziela, 6 października 2013

Thurn und Taxis - książęta krotoszyńscy

herb Krotoszyna
herb Ratyzbony
Kilka postów temu pisałem o znaczącej i bogatej rodzinie Thurn und Taxis, rezydującej w Ratyzbonie. Przy okazji natrafiłem na wątek polski. Do tej pory rodzina posiada tytuł arystokratyczny książę (herzog) von Krotoszyn. I chodzi o nasz wielkopolski Krotoszyn. Księstwo krotoszyńskie (niem. Fürstenthum Krotoschin) nadane zostało księciu Thurn und Taxis, Karolowi Aleksandrowi w 1819 roku w zamian za odstąpienie przez niego królowi pruskiemu monopolu pocztowego w Nadrenii i Westfalii. Do 1919 roku było ono dziedzicznym lennem korony pruskiej, z wszelkimi prawami i wolnościami, przysługującymi wolnemu państwu stanowemu. Latyfundium obejmowało 3 miasta: Krotoszyn, Odolanów i Sulmierzyce, a także 24 kompleksy ziemskie, 36 samodzielnych majątków i 16 gmin w powiatach krotoszyńskim i odolanowskim. Cały obszar księstwa zajmował 25 tysięcy hektarów, z czego połowę stanowiły lasy. Większość książąt bardzo rzadko odwiedzała tutejsze dobra, dlatego zarządzaniem nimi zajmowała się kamera, mająca siedzibę w pałacu. Sądownictwo do 1834 r. sprawował książęcy sąd. Książęta mieli prawo występować na sejmie dzielnicowym prowincji poznańskiej. Po włączeniu Poznańskiego do Polski  dobra książąt Thurn und Taxis zostały przejęte w tymczasową administrację przez skarb państwa polskiego. W latach 1924-1927 rząd Polski odkupił całe księstwo krotoszyńskie z rąk księcia Thurn und Taxis. Również herby Krotoszyna i Regensburga są podobne: posiadają klucze św. Piotra. Ciekawe czy wpływ na herb Krotoszyna miał ród Thurn und Taxis?

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza