wtorek, 17 stycznia 2012

Złoty jeździec (Goldener Reiter) w Dreźnie

Złoty jeździec - jeden z symboli Drezna
Goldener Reiter czyli złoty jeździec przedstawia elektora saskiego i króla polskiego Augusta Mocnego. Rzeźba, która uznana jest za najbardziej znaną w Dreźnie, ustawiona pomiędzy mostem Augusta a Hauptstrasse. Statua pokazuje króla na ogierze lipizzańskim jako rzymskiego cesarza w zbroi w kierunku północno-wschodnim czyli w kierunku ówczesnego polskiego królestwa. Król i rumak są pozłacane.
Pomnik wykonał w miedzi, a następnie pozłocił Ludwig Wiedemann, w 1736 został ustawiony w Dreźnie.

niedziela, 15 stycznia 2012

Opera Sempera (Semperoper)

opera drezdeńska
W latach 1838-41 wybudowano pod kierunkiem Gottfrieda Sempera królewski teatr dworski w kształcie rotundy wzorowanej na budowlach wczesnego renesansu włoskiego. Po 28 latach w 1869 roku budynek spłonął. Już po czterech tygodniach po pożarze rozpoczęto budowę tymczasowego budynku teatralnego. W ciągu sześciu tygodni powstał budynek o 1800 miejscach, który drezdeńczycy nazwali żartobliwie „budą z desek”. Semper ze względu na zaangażowanie w ruchach radykalno-demokratycznych w 1849 musiał opuścić Saksonię. Przebywający za granicą Semper zgodził się zaprojektować nowy budynek. Budową kierował jego najstarszy syn Manfred. Budynek otrzymał bogatą dekorację rzeźbiarską. Obok wejścia stanęły postacie Goethego i Schillera, w bocznych wnekach elewacji postacie Szekspira, Sofoklesa, Moliera i Eurypidesa. Podczas nalotu na Drezno 13 lutego 1945 r. budynek został zbombardowany i spalony.
Przy odbudowie zachowano architekturę według projektu Sempera.
Z drezdeńską operą wiąże się wiele nazwisk artystów (A. Rubinstein, I. Paderewski). Królewskim kapelmistrzem był tam Ryszard Wagner. Tam święcił też swoje największe sukcesy: premiera "Latającego Holendra" i "Tannhäuser". Innym znanym kompozytorem był Ryszard Strauss. Również on święcił triumfy w drezdeńskiej operze.

piątek, 13 stycznia 2012

Symbol Niemiec - Brama Brandenburska

Symbolem Berlina, ale i całych Niemiec jest Brama Brandenburska (Brandenburger Tor). Ta zabytkowa budowla, jeden z charakterystycznych punktów miasta, została zaprojektowana przez niemieckiego architekta, pochodzącego z Kamiennej Góry Karla G. Langhausa na zlecenie króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II.

Budowana w stylu wczesnoklasycystycznym w latach 1788-91 czyli w czasach umacniania się Prus (w Polsce trwał Sejm Czteroletni). Bramę wieńczy kwadryga, którą powoziła naga wówczas Wiktoria, bogini zwycięstwa uwieńczona dębowymi liśćmi. W czasie zdobywania Berlina przez armię radziecką mocno ostrzelana i uszkodzona przez wojska niemieckie w momencie, gdy zawisła na niej flaga czerwona.

czwartek, 12 stycznia 2012

Reichstag - serce Niemiec

główna fasada Reichstagu
Reichstag w Berlinie to siedziba niemieckiego parlamentu - Bundestagu. Obecny budynek neorenesansowy z końca XIX w. do 1918 obradował tu parlament II Rzeszy Niemieckiej. W latach 1919–1933 odbywały się tu posiedzenia parlamentu Republiki Weimarskiej. Gmach został poważnie uszkodzony wskutek pożaru w 1933 r.  oraz w wyniku działań wojennych. Odbudowany w zmodernizowanej formie w latach 60. XX w. i przebudowany po zjednoczeniu Niemiec w latach 1991–1999. Pożar Reichstagu, o który oskarżono komunistów, stał się okazją do pełnego przejęcia władzy w Republice Weimarskiej przez Hitlera i jego NSDAP. Napis pod portalem Dem deutschen Volk oznacza, że budynek jest poświęcony ludowi niemieckiemu.

środa, 11 stycznia 2012

Fürstenzug - poczet książęcy

Furstenzug
polscy królowie z dynastii saskiej
Na fasadzie zamku drezdeńskiego, na Augustusstraße,  można podziwiać Fürstenzug - Poczet Książęcy. Jest to długi na 102 metry, największy na świecie porcelanowy obraz, przedstawiający panujących na terenie Saksonii, w latach 1123-1904, Wettinów. Malowidło powstawało na przestrzeni lat 1871- 1876. Jego twórcą był profesor drezdeńskiej Akademii Sztuk Pięknych i malarz historyczny Wilhelm Wahlter.  Dzieło wykonano  przy użyciu techniki sgraffito. W latach 1904-1907 przeniesiono go na 25.000 porcelanowych kafli, pochodzących z miśnieńskiej fabryki porcelany.W czasie bombardowania miasta w 1945 malowidło nie doznało uszczerbku w przeciwieństwie do innych znajdujących się w jego okolicy budowli. Na malowidle znajduje się 35 władców Saksonii oraz 58 innych osób. August II Mocny i jego syn Fryderyk August II pojawiają się w poczcie jako królowie Polski: pierwszy jako król August II, drugi jako król August III.

poniedziałek, 9 stycznia 2012

Stallhof - dziedziniec stajenny

Arkady budynku Stallhof
Stallhof
Stallhof w Dreźnie należy do komleksu budynków zamkowego i służył w  XVII wieku jako miejsce wielkich turniejów rycerskich i konnych. Został ukonczonych w 1591 roku za elektora Chrystiana I i należy do jednych z najstarszych zachowanych z oryginalnym wyposażeniem jako miejsce turniejowe na świecie.

niedziela, 8 stycznia 2012

Rezydencja Wettynów - zamek w Dreźnie

zamek drezdeński
Georgentor - brama Jerzego
Rezydencja Wettynów w Dreźnie (Residenzschloß) to zamek rezydencjonalny książąt Saksonii wybudowany w stylu renesansowym i barokowym w Dreźnie. Już w wieku XII istniał tutaj niewielki zamek, o czym świadczą fundamenty znajdujące się pod główną wieżą. Gdy Drezno stało się w 1485 roku stałą oficjalną rezydencją władców, nastąpiła przebudowa średniowiecznego zamku w budowlę renesansową. W 1530 roku na wysokości bramy północnej został wzniesiony reprezentacyjny zamek mieszkalny, którego budowę zlecił książę Jerzy Brodaty. Dlatego też ta część kompleksu nazywana jest dzisiaj budowlą Jerzego zaś wejście do budowli znane jest jako brama Jerzego (Georgentor). W 1547 roku zamek został ponownie rozbudowany w stylu renesansowym. Hans i Bastian Kramer stworzyli nazwaną później tzw. budowlę Moryca i oraz pozostałe skrzydła wokół dziedzińca.
W roku 1701 zamek częściowo spłonął. Do odbudowy August II Mocny zatrudnił znanych architektów i artystów wśród nich Mateusz Daniel Poeppelmann. Wraz z Raymondem Leplatem i Johannem Melchiorem Dinglingerem stworzyli Grünes Gewölbe - Zielone sklepienia, której nazwa pochodziła od koloru.
W nocy z 13 na 14 lutego 1945 zamek został zbombardowany i spalony. Kilkufazowa odbudowa trwała aż do 2004.

sobota, 7 stycznia 2012

Szklana Manufaktura w Dreźnie, która produkuje niezłe bryki

szklana manufaktura by day
Szklana Manufaktura (po niemiecku Gläserne Manufaktur)  to jedna z fabryk Volkswagena znajdująca się w Dreźnie, gdzie mają miejsce ostatnie etapy produkcji luksusowego VW Phaetona. W nocy super efekt i można obserwować przez szyby proces produkcji.
by night
można obserwować pracę przy produkcji samochodów VW
efekt końcowy VW

piątek, 6 stycznia 2012

Felsenburg Neurathen (zamek skalny)

teren zamku skalnego
Zamek skalny Neurathen, pod tą nazwą zamek występuje dopiero od 1755 r. Znajduje się obok Bastei w Szwajcarii Saksońskiej. Po największym zamku skalnego w Szwajcarii Saksońskiej pozostało niewiele przejścia, cysterny, wykute pomieszczenia.
widok wnętrza zamku
katapulta

czwartek, 5 stycznia 2012

Felsenburg Neurathen - historia zamku skalnego Neurathen w Szwajcarii Saksońskiej


1261 
widok na skały na których znajdował się zamek Neurathen
pierwsza wzmianka o właścicielu Theodoricus de Raten.
1289
pierwsza wzmianka o Castrum w umowie pomiędzy królem Wacławem Czeskim a wettyńskim Friedrichem Klemme.

1361
Cesarz Karol IV wspomina o dwóch istniejących w tych okolicach zamkach, które należą do czeskich panów z Michelsberg.

1406
Hinko Berka von der Duba kupuje zamek.
1428
Zamek jest w posiadaniu Friedricha von der Oelsnitz. Ten wpada w kłótnie z Berką von der Duba, co doprowadzi do waśni rodowej i walk o zamek.
1438
Albrecht Berka von der Duba zdobywa Rathen.
1439
Rathen jest znów w posiadaniu Friedricha von der Oelsnitz. Wieloletnie kłótnie między rodami się kończą umową pojednawczą kończącą wendetty.
1466
Hans von der Oelsnitz staje się panem w Rathen. Rozpoczyna się czas rycerzy rabusiów na zamku.
1467
Elektor Ernst i książe Albrecht von Sachsen oblegają przez rok gniazdo rycerzy rabusi. W tym czasie udaje się Hansowi von der Oelsnitz uciec.
1469
Zamek płonie.
1485
Rathen staje się dziedzictwem księcia Albrechta von Sachsen.
16. wiek
W pierwszej połowie 16 wieku rozpoczyna się upadek zamku.

Bastei - przepiękne skały

Bastei - skały, urwiska nad Łabą
Skały połączone 76 metrowym mostem
inna perspektywa
widok na Góry Połabskie, przypominają Góry Stołowe
Bastei (305 m. n.p.m) jest formacją skalną na prawym brzegu Łaby. To miejsce zalicza się do najbardziej odwiedzanych w Szwajcarii Saksońskiej. Znajduje się tam platforma widokowa z której widok rozciąga się na dolinę Łaby i góry połabskie. Nazwa Bastei (Baszta) wskazuje na powiązanie skały z wcześniejszym zamkiem górskim Neurathen. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1592 r.
W 1851 r. zamieniono istniejący drewniany most na solidny zbudowany z piaskowca. Ma on 76,5 metra długości i rozciąga się na siedmiu łukach nad 40 metrową przepaścią „Mardertelle".

środa, 4 stycznia 2012

Widoki na Szwajcarię saksońską z Koenigstein

widok na Łabę
Lilienstein - symbol Szwajcarii Saksońskiej 415 m.
Nazwa Szwajcaria saksońska (saska) pochodzi z XVIII w., kiedy malarze z Szwajcarii działający w Dreźnie odwiedzający te okolicę porównywali je ze swą ojczyzną.
Lilienstein, Łaba i miasto Koenigstein

poniedziałek, 2 stycznia 2012

Wokół zamka Fryderyka - Koenigstein

zamek Fryderyka

53 Miejsce ucieczki (Abstiegsstelle) udana ucieczka z twierdzy Königstein w 1942 r. (w tych czasach obóz jeniecki).

54 Kazamata skarbowa (Schatzkasematte) w 1804 r. wybudowana; otrzymała w 1853 r. nowe sklepienie; w 1884 r. wybudowano trawersy jako nowe wejście i użytkowanie kazamat jako schron artyleryjski III.

55 Dąb rażony piorunem (Blitzeichenplateau) dawno temu w tym miejscu stał 300 letni dąb, w który często uderzał piorun; w 1992 r. posadzono nowy dąb, pod dębem znajdują się „Kazamaty Róż“: Kazamaty wybudowano w XVIII. wieku, a pod koniec XIX.wieku zostały przebudowane na artyleryjskie stanowisko obserwacyjne.

56 Zamek Fryderyka (Friedrichsburg) w 1589 r. wybudowany zamek w kształcie bocznej wieży obserwacyjnej; na parterze przechowywano armaty; górne kondygnacje używano jako sale imprezowe; w 1731 r. przebudowa na barokowy pawilon z "tablicą maszynowni"; Sala Bankietowa jest obecnie między innymi używana jako Urząd Stanu Cywilnego.

magazyn pocisków

57 Magazyn pocisków (Geschossmagazin) w latach 1735/36 wybudowano z funkcją magazynu prochu; w 1876 r. otrzymał otulinę z ziemi; po roku 1883 używany tylko do magazynowania nie ostrych pocisków (granaty).

58 Parkowa cysterna (Parkzisterne) służy do zbierania wody deszczowej jako woda użytkowa i jako rezerwa wody przeciwpożarowej.

59 Szpital wojenny (Kriegslazarett) w latach 1891-93 wybudowane podziemne kazamaty, wytrzymałe na ostrzeliwanie z armat, w czasie wojny służyły do opatrywania rannych.


szpital wojskowy

60 Koszary B (Kaserne B) w 1897 r. wybudowane do zakwaterowania żonatych podoficerów ; służą do dnia dzisiejszego jako dom mieszkalny.

61 Schron dla oddziałów artyleryjskich (Artillerieunter-treteraum I) pomieszczenia ochronne dla załóg artyleryjskich

62 Wieża głodu (Hungerturm / Rößchen) prawdopodobnie wieża obserwacyjna z czasów założenia twierdzy.

wieża głodu

63-70 Stanowiska Baterii 1-8 (Batterie-
stellungen 1-8) bateria to zgromadzenie kilku armat w jednej lokalizacji, stanowiska armat są z przodu chronione a z tyłu otwarte.

niedziela, 1 stycznia 2012

Południo-wschodnia część twierdzy Koenigstein