niedziela, 15 stycznia 2012

Opera Sempera (Semperoper)

opera drezdeńska
W latach 1838-41 wybudowano pod kierunkiem Gottfrieda Sempera królewski teatr dworski w kształcie rotundy wzorowanej na budowlach wczesnego renesansu włoskiego. Po 28 latach w 1869 roku budynek spłonął. Już po czterech tygodniach po pożarze rozpoczęto budowę tymczasowego budynku teatralnego. W ciągu sześciu tygodni powstał budynek o 1800 miejscach, który drezdeńczycy nazwali żartobliwie „budą z desek”. Semper ze względu na zaangażowanie w ruchach radykalno-demokratycznych w 1849 musiał opuścić Saksonię. Przebywający za granicą Semper zgodził się zaprojektować nowy budynek. Budową kierował jego najstarszy syn Manfred. Budynek otrzymał bogatą dekorację rzeźbiarską. Obok wejścia stanęły postacie Goethego i Schillera, w bocznych wnekach elewacji postacie Szekspira, Sofoklesa, Moliera i Eurypidesa. Podczas nalotu na Drezno 13 lutego 1945 r. budynek został zbombardowany i spalony.
Przy odbudowie zachowano architekturę według projektu Sempera.
Z drezdeńską operą wiąże się wiele nazwisk artystów (A. Rubinstein, I. Paderewski). Królewskim kapelmistrzem był tam Ryszard Wagner. Tam święcił też swoje największe sukcesy: premiera "Latającego Holendra" i "Tannhäuser". Innym znanym kompozytorem był Ryszard Strauss. Również on święcił triumfy w drezdeńskiej operze.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza