niedziela, 25 grudnia 2011

Twierdza Koenigstein - ciąg dalszy...

32 Winda osobowa i  towarowa (Personen- und Lastenaufzug)

poniedziałek, 12 grudnia 2011

Twierdza Koenigstein - ciąg dalszy

Stare koszary
17. Stare koszary (Alte Kaserne) pierwszą kondygnację wybudowano w latach 1589/90 r.; 1715/16 r. z jednej strony wybudowano drugą kondygnację; dzisiaj najstarsze istniejące koszary w Niemczech.

18. Plac defilad (Paradeplatz) miejsce centralne twierdzy.
skarbiec

19 Dom skarbów (Schatzhaus) w 1854/55 r. wybudowany; służył do przechowywania saskiego skarbu państwowego.

20 Ogród użytkowy (Nutzgarten) Grządki otoczone były płotem sztachetowym ze słupkami z piaskowca, w środku ogrodu rosło drzewo owocowe.

21 Główna warta (Hauptwache) z aresztem garnizonowym.

22 Stajnia dla koni komendanta (Kommandanten- pferdestall) w 1828 r. wybudowana.

23 Ogród komendanta (Kommandanten-garten) Na początku jedyny na twierdzy typowy ogródek ozdobny który dostępny był tylko dla rodziny komendanta.

24 Barak dla oddziałów (Mannschaftsbaracke) 1899 r. budowla drewniana do zakwaterowania żołnierzy.

25 Plac ćwiczeń wojskowych (Exerzierplatz) w 1892 r. założony.

26 System ładowania amunicji (Munitionsladesystem) wybudowany w latach 1889-91 podziemny system do wytwarzania dziennego zapotrzebowania na amunicję,

27 Schron dla oddziałów artyleryjskich IX (Artillerieuntertreteraum IX) pomieszczenie ochronne dla załóg artyleryjskich.
róg z wieżą

28 Róg z wieżą (Horn mit Seigerturm) Klif po zachodniej stronie z wieżą obserwacyjną wybudowaną w 1601 r., wieża wyposażona była w zegar słoneczny i dzwon (Seigerschelle-nieruchomy dzwon do wybijania godzin), na którym żołnierze szyldwachu wybijały ćwierć i pełne godziny, po tym jak dzwon godzinowy na Zamku Magdalenenburg godziny wybił; takim sposobem przekazano żołnierzom stojącym na wachcie w dolnej części twierdzy aktualny czas; pod „klifem“ znajduje się Kazamata klifowa (pomieszczenia bezpieczne przed ostrzałem z dział, powstała na początku XIX. wieku na potrzeby zakwaterowania garnizonu w czasach oblężenia );

piątek, 9 grudnia 2011

Twierdza Konigstein - wokół Augustus-Platz

Plac Augusta, w głębi dom studzienny, po lewej zamek Magdaleny
13. Plac Augusta (Augustus-Platz) założony na część pierwszego saskiego króla Friedricha Augusta w 1815 r.
budynek studzienny

14. Budynek studzienny (Brunnenhaus) w 1735-37 r. wybudowano dom studni; stropy z piaskowca zabezpieczały budynek przed ostrzałem z armat; studnia: wiercona w 1563-69 r., głębokość 152,5 m, wydobycie wody na początku za pomocą Kierata, później koła deptakowego, od roku 1871 za pomocą maszyny parowej, od 1912 r. za pomocą silnika elektrycznego.
zamek Magdaleny a później magazyn żywnościowy

15. Zamek Magdaleny / Magazyn żywnościowy (Magdalenenburg / Proviantmagazin) - w latach 1621/22 r. wybudowany zamek w stylu renesansowym; służył do zakwaterowania dworu i jako magazyn prowiantu; Piwnica beczek do win : w latach 1725-1818 lokalizacja beczki olbrzymiej Augusta Mocnego o pojemności 238.000 l; w latach 1818/19 przebudowa na magazyn prowiantu, całkowicie zabezpieczony przed ostrzeliwaniem z armat.

Kościół garnizonowy
16. Kościół garnizonowy (Garnisonskirche) pierwotnie romańska kapliczka; w 1676 r. inauguracja jako kaplica św. Georga i pierwszy Kościół Garnizonowy w Saksonii;
fragment romańskiego portalu (kościół św. Jerzego)

czwartek, 8 grudnia 2011

Twierdza Konigstein - część przednia

Widok na Dom z Bramą Wejściową i domem komendanta (część prawa budynku)
8. Dom komendanta (Kommandantenhaus) to część domu z Bramą Wejściową; mieszkanie komendanta i jego rodziny. Można zobaczyć wyposażenie wnętrza domu komendanta.

9. Obiekt obronny (Streichwehr) budowę rozpoczęto w 1589 r.; wybudowano do „ostrzeliwania“ obszaru wejściowego; w piwnicach znajdowały się armaty; kondygnacje górne służyły jako mieszkania.
widok na Zamek Georga

10. Zamek Georga (Georgenburg) - część twierdzy, zamek nazywano w średniowieczu zamkiem cesarskim; w 1619 r. przebudowo na zamek Johann-Georgenburg; na początku zamek myśliwski, później używany jako więzienie Państwowe (tutaj był między innymi więziony Johann Friedrich Böttger, współwynalazca europejskiej porcelany). Dziś mała wystawa dotycząca więźniów zamku oraz zbiór mundurów niemieckich.
baterie Georga w całej krasie

11. Batterie Georga (Georgenbatterie) w 1669-79 r. wybudowane stanowisko dla armat, armaty wycelowano na front wejściowy; dzisiaj znajduje się w tym miejscu pięć dział z XVII/XVIII wieku.
zamek Georga od środka twierdzy, renesansowe arkady

wyjście z domu wejściowego na teren twierdzy, w głębi Nowa zbrojownia, na prawo mój cień, haha
12. Nowa zbrojownia (Neues Zeughaus) - w 1631 r. wybudowano jako Salę Imprezową (Johannis-Saal) usytuowaną z osią podłużną nad Ciemną Appareille; w piwnicy kaponiera (ganek z otworami strzeleckimi do obrony wejścia); po pożarze w 1816 r. odbudowano ją jako zbrojownię (magazyn broni i sprzętu wojskowego).

środa, 7 grudnia 2011

Twierdza Konigstein - wejście do twierdzy


plan twierdzy
1. Czerwony most (Rothe Brücke) nazwa pochodzi od koloru ściany ceglastej; pierwsza budowla obronna w drodze na twierdzę; wybudowany w roku 1792 jako prosty most drewniany (w przypadku wojny zdemontowano most); od 1886 r. most zwodzony, funkcjonuje do dziś.

2. Niższe fortyfikacje (Niedere Werke) w 1755-1802 r. wybudowane w celu lepszej obrony wejścia na twierdzę.

Fleche
3. Flèche (franc.: strzała) w 1755/56 r. wybudowano szaniec jako pierwszy element dolnych budowli, w przypadku wojny na szańcu postawiono armaty do płaskiego ostrzeliwania przedpola i bocznych części twierdzy.

Brama Ravelin
4. Brama Ravelin (Torravelin) w 1729-36 r. podpiwniczną bramę wybudowano w celu obrony wejścia; lokalizacja straży bramy - dziś sprawdzają tu bilety.

brama z głową Meduzy
5. Fosa w kształcie nożyc / Brama z  głową Meduzy Grabenschere mit Medusentor w 1729-36 r. wybudowany rów; wyposażony w most zwodzony jednoskrzydłowy (od 1890 r. most zwodzony dwuskrzydłowy) podpiwniczona brama; głowa Meduzy: postać greckiej mitologi; powyżej królewsko-polskie godło i książęco-saski herb.

6. Sucha fosa (Trockengraben) możliwość szybkiego demontażu w przypadku ataku; i most zwodzony jednoskrzydłowy; od 1892 r. most zwodzony dwuskrzydłowy.

Torhaus wraz z mostem zwodzonym
7. Dom z bramą wjazdową (Torhaus) budowany w roku 1589 i następnych latach ponad wejściem na skalną platformę; piwnice ze strzelnicami do obrony; piętra używane do celów mieszkalnych; portal zmieniony w latach 1729-36; płaskorzeźba przedstawiająca Augusta Mocnego dodana w 1910 r.; urządzenia obronne „Ciemnej Appareille“ (franc. wjazd na górę): drewniana brama, miejsce, z którego rzucano na przeciwników kamienie, machikuła, belki wzmacniające bramę, palisada, żelazna brama i przejście „caponnière“.
Szczegół w bramie wjazdowej - inicjały Augusta Mocnego i jego popiersie

Twierdza Königstein - historia

widok na wjazd do twierdzy
Twierdza Königstein w Szwajcarii Saksońskiej stanowi jedyny w swoim rodzaju przykład europejskiego kunsztu budowy twierdz: ponad 750-letnia historia fortecy z imponującym zespołem budowli obronnych w stylach architektonicznych późnego gotyku, renesansu, baroku i stylu budowlanego panującego do końcu XIX. wieku.
Historia:
- 1233 - najstarsza pisemna wzmianka o istnieniu zamku na górze Königstein; w akcie prawnym króla Wacława I. czeskiego znajduje się wzmianka o hrabim "Gebhard vom Stein" ; średniowieczny zamek należy do królestwa czeskiego.
- 1241 - pierwsze wystąpienie pełnej nazwy "Königstein" w górnołużyckim akcie granicznym Wacława I - a my wtedy walczymy z Tatarami pod Legnicą

-1406/08 w czasie wojennej potyczki (Dohnaische Fehde) budowla przechodzi w ręce Wettinów, czytaj Czesi utracili go na korzyść Niemców - Saksonów

- 1459 - umowa z Eger legalizuje prawnie istniejący stan własnościowy twierdzy - czyli potwierdza, że forteca jest u Niemców
- 1516 - 12 celestynów i jeden przeor zamieszkują klasztor pod nazwą "Klasztor dla chwały cudów Marii", klasztor założył książę Georg Brodaty na górze Königstein; klasztor istnieje do roku 1524, a potem w Saksonii raczej szaleją idee Marcina Lutra
- 1563 - na rozkaz księcia elekta Augusta pod kierownictwem mistrza górnictwa z Freibergu Martina Planera wywiercono najgłębszą studnię w Saksonii o głębokości 152,5 metrów (jako zabezpieczenie zaopatrzenia w wodę)
- 1589 - Książę elekt Christian I. rozkazuje rozbudowę zamku na miarę twierdzy krajowej; do 1594 r. powstają między innymi brama wejściowa, stare koszary, zamek Christiansburg (Friedrichsburg) i stara zbrojownia; w kolejnych stuleciach następuje na bieżąco modernizacja budowli obronnych, co spowoduje że żaden wróg nie odważy się zaatakować; z powodu gwarantowanego bezpieczeństwa przed zdobyciem twierdzy przez wrogie wojska w niespokojnych czasach sascy królowie szukają schronienia za grubymi murami twierdzy i przechowują tutaj dzieła sztuki oraz skarb Państwowy; z powodu pięknej okolicy twierdza jest również ulubionym miejscem wycieczkowym dla dworu saskiego i miejscem organizowania licznych festynów.

- 1591 do 1922 r. - twierdza pełni także funkcję wiezienia. Słynnymi więźniami na twierdzy są:
Johann Friedrich Böttger, współwynalazca europejskiej porcelany (1706/07 r.), rosyjski rewolucjonista Michaił Bakunin (1849 r.) i socjaldemokrata August Bebel (1874 r.)
Do roku 1922 twierdza Königstein jest jednym z najbardziej nienawidzonych więzień Państwowych w Saksonii.

- w 1698 i 1712 odwiedza twierdzę car rosyjski Piotr I

- 1725 - na życzenie Augusta Mocnego bednarze budują największą beczkę do wina (pojemność 238.000 litrów) która stoi do 1818 r. w piwnicy zamku

- 1728 - Odwiedziny pruskiego "Króla żołnierzy" Friedricha Wilhelma I. i jego syna następcy tronu Friedricha (później Król Friedrich II.)

- 1756 - na początku siedmioletniej wojny (1756-63 r.) saska armia wpada w niewolę na równinie przed górą Lilienstein; Książę elekt ze swoim dworem w celu uratowania się ucieka na Twierdzę Königstein, teren twierdzy zostanie deklarowany jako terytorium neutralne

- 1806 - z łaski Napoleona Saksonia przekształci się w Królestwo, a Twierdza Königstein wchodzi w skład twierdz należących do Związku Reńskiego

- 1813 - Napoleon przeprowadza inspekcję Twierdzy Königstein

- 1815 - w wyniku Kongresu Wiedeńskiego Saksonia traci wielkie obszary swojego terytorium; Twierdza Königstein uchroni się w granicach Państwa saskiego jako jedyna twierdza krajowa

- 1849 - w czasie Powstania Majowego w Dreźnie twierdza Königstein służy ponownie jako kryjówka dla rodziny królewskiej; po zakończeniu nieudanego powstania w twierdzy więzi się ujętych rewolucjonistów

- 1866 - po przegranej dla Saksonii Prusko-Austriackiej wojnie forteca przechodzi pod dowództwo pruskiego komendanta z pruską załogą

- 1870 w czasie niemiecko-francuskiej wojny twierdza została pierwszy raz użyta jako obóz jeniecki
- 1871 - po założeniu Rzeszy Twierdza Königstein jako jedyna saska budowla została włączona w ogólnoniemiecki system twierdz i stacjonuje tam saski garnizon na stałe

- 1913 - stanowisko Komendanta twierdzy zostanie skreślone z etatu wojskowego i twierdza traci status twierdzy

- 1914 - obóz jeniecki dla rosyjskich i francuskich oficerów i żołnierzy

- 1921 - stworzenie lazaretu rehabilitacyjnego dla Reichswery

- 1939 - twierdza służy jako obóz jeniecki, najpierw dla polskich jeńców, a później dla francuskich generałów i oficerów

- 1942 - francuski generał Henri Giraud ucieka z obozu jenieckiego dla oficerów

1945 - załoga twierdzy przekazuje władzę francuskim jeńcom wojennym, później nastąpi ewakuacja obozu przez amerykańską jednostkę specjalną i twierdzę zajmuje Armia Czerwona, która uruchomi na twierdzy lazaret

- 1949 - Twierdza Königstein służy jako poprawczak dla politycznie niewygodnej młodzieży oraz dla osób, które w wyniku zawirowań wojennych popełnili przestępstwa, tutaj zostaną oni wychowani i wykształceni

- 1955 - otwarty areał twierdzy o powierzchni 9,5 hektara zostanie udostępniony publiczności w formie Muzeum historyczno-wojskowego