środa, 7 grudnia 2011

Twierdza Königstein - historia

widok na wjazd do twierdzy
Twierdza Königstein w Szwajcarii Saksońskiej stanowi jedyny w swoim rodzaju przykład europejskiego kunsztu budowy twierdz: ponad 750-letnia historia fortecy z imponującym zespołem budowli obronnych w stylach architektonicznych późnego gotyku, renesansu, baroku i stylu budowlanego panującego do końcu XIX. wieku.
Historia:
- 1233 - najstarsza pisemna wzmianka o istnieniu zamku na górze Königstein; w akcie prawnym króla Wacława I. czeskiego znajduje się wzmianka o hrabim "Gebhard vom Stein" ; średniowieczny zamek należy do królestwa czeskiego.
- 1241 - pierwsze wystąpienie pełnej nazwy "Königstein" w górnołużyckim akcie granicznym Wacława I - a my wtedy walczymy z Tatarami pod Legnicą

-1406/08 w czasie wojennej potyczki (Dohnaische Fehde) budowla przechodzi w ręce Wettinów, czytaj Czesi utracili go na korzyść Niemców - Saksonów

- 1459 - umowa z Eger legalizuje prawnie istniejący stan własnościowy twierdzy - czyli potwierdza, że forteca jest u Niemców
- 1516 - 12 celestynów i jeden przeor zamieszkują klasztor pod nazwą "Klasztor dla chwały cudów Marii", klasztor założył książę Georg Brodaty na górze Königstein; klasztor istnieje do roku 1524, a potem w Saksonii raczej szaleją idee Marcina Lutra
- 1563 - na rozkaz księcia elekta Augusta pod kierownictwem mistrza górnictwa z Freibergu Martina Planera wywiercono najgłębszą studnię w Saksonii o głębokości 152,5 metrów (jako zabezpieczenie zaopatrzenia w wodę)
- 1589 - Książę elekt Christian I. rozkazuje rozbudowę zamku na miarę twierdzy krajowej; do 1594 r. powstają między innymi brama wejściowa, stare koszary, zamek Christiansburg (Friedrichsburg) i stara zbrojownia; w kolejnych stuleciach następuje na bieżąco modernizacja budowli obronnych, co spowoduje że żaden wróg nie odważy się zaatakować; z powodu gwarantowanego bezpieczeństwa przed zdobyciem twierdzy przez wrogie wojska w niespokojnych czasach sascy królowie szukają schronienia za grubymi murami twierdzy i przechowują tutaj dzieła sztuki oraz skarb Państwowy; z powodu pięknej okolicy twierdza jest również ulubionym miejscem wycieczkowym dla dworu saskiego i miejscem organizowania licznych festynów.

- 1591 do 1922 r. - twierdza pełni także funkcję wiezienia. Słynnymi więźniami na twierdzy są:
Johann Friedrich Böttger, współwynalazca europejskiej porcelany (1706/07 r.), rosyjski rewolucjonista Michaił Bakunin (1849 r.) i socjaldemokrata August Bebel (1874 r.)
Do roku 1922 twierdza Königstein jest jednym z najbardziej nienawidzonych więzień Państwowych w Saksonii.

- w 1698 i 1712 odwiedza twierdzę car rosyjski Piotr I

- 1725 - na życzenie Augusta Mocnego bednarze budują największą beczkę do wina (pojemność 238.000 litrów) która stoi do 1818 r. w piwnicy zamku

- 1728 - Odwiedziny pruskiego "Króla żołnierzy" Friedricha Wilhelma I. i jego syna następcy tronu Friedricha (później Król Friedrich II.)

- 1756 - na początku siedmioletniej wojny (1756-63 r.) saska armia wpada w niewolę na równinie przed górą Lilienstein; Książę elekt ze swoim dworem w celu uratowania się ucieka na Twierdzę Königstein, teren twierdzy zostanie deklarowany jako terytorium neutralne

- 1806 - z łaski Napoleona Saksonia przekształci się w Królestwo, a Twierdza Königstein wchodzi w skład twierdz należących do Związku Reńskiego

- 1813 - Napoleon przeprowadza inspekcję Twierdzy Königstein

- 1815 - w wyniku Kongresu Wiedeńskiego Saksonia traci wielkie obszary swojego terytorium; Twierdza Königstein uchroni się w granicach Państwa saskiego jako jedyna twierdza krajowa

- 1849 - w czasie Powstania Majowego w Dreźnie twierdza Königstein służy ponownie jako kryjówka dla rodziny królewskiej; po zakończeniu nieudanego powstania w twierdzy więzi się ujętych rewolucjonistów

- 1866 - po przegranej dla Saksonii Prusko-Austriackiej wojnie forteca przechodzi pod dowództwo pruskiego komendanta z pruską załogą

- 1870 w czasie niemiecko-francuskiej wojny twierdza została pierwszy raz użyta jako obóz jeniecki
- 1871 - po założeniu Rzeszy Twierdza Königstein jako jedyna saska budowla została włączona w ogólnoniemiecki system twierdz i stacjonuje tam saski garnizon na stałe

- 1913 - stanowisko Komendanta twierdzy zostanie skreślone z etatu wojskowego i twierdza traci status twierdzy

- 1914 - obóz jeniecki dla rosyjskich i francuskich oficerów i żołnierzy

- 1921 - stworzenie lazaretu rehabilitacyjnego dla Reichswery

- 1939 - twierdza służy jako obóz jeniecki, najpierw dla polskich jeńców, a później dla francuskich generałów i oficerów

- 1942 - francuski generał Henri Giraud ucieka z obozu jenieckiego dla oficerów

1945 - załoga twierdzy przekazuje władzę francuskim jeńcom wojennym, później nastąpi ewakuacja obozu przez amerykańską jednostkę specjalną i twierdzę zajmuje Armia Czerwona, która uruchomi na twierdzy lazaret

- 1949 - Twierdza Königstein służy jako poprawczak dla politycznie niewygodnej młodzieży oraz dla osób, które w wyniku zawirowań wojennych popełnili przestępstwa, tutaj zostaną oni wychowani i wykształceni

- 1955 - otwarty areał twierdzy o powierzchni 9,5 hektara zostanie udostępniony publiczności w formie Muzeum historyczno-wojskowego

 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza