niedziela, 15 września 2013

Najstarszy bawarski klasztor

późnogotycki kościół NMP na Herreninsel
barokowy ołtarz we wnętrzu świątyni
tablica pamiątkowa dotycząca chrztu książąt słoweńskich
Na Herreninsel, po zejściu z pokładu promu, możemy napotkać zespół zabudowań poklasztornych. W latach pomiędzy 620 a 629 rokiem Eustasius, opat z klasztoru Luxeuil z Burgundii założył tu klasztor. Herrenwörth był zatem najstarszym bawarskim klasztorem. Od założenia do 1130 roku był to klasztor benedyktyński, a następnie augustiański. W okresie napoleońskim został on skasowany.
Na wyspie przed rokiem 750 zostali ochrzczeni Gorazd i Hotimir, książęta Słowenii. W ten sposób rozpoczął się proces chrystianizacji tego kraju.
Kościół pod wezwaniem NMP był świątynią parafialną dla świeckich zamieszkujących wyspę. Późnogotycka budowla została wyświęcona w 1469 roku, w latach 1630-32 nastąpiła gruntowna przebudowa. Z tego czasu pochodzi główny wczesnobarokowy ołtarz (1632) i sufit kasetonowy z malowidłami o tematyce maryjnej. W kościele znajdują się wartościowe barokowe organy z 1668 roku. Na fasadzie świątyni wmurowane są herby proboszczów, pochodzących z klasztoru augustianów.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza