sobota, 13 grudnia 2014

Klasztor St. Peter

sylwetka kościoła św. Piotra
zabudowania klasztorne
wejście na dziedziniec klasztorny, przed nim kolumna z fundatorem księciem Bertholdem II
W St. Peter w Szwarcwaldzie znajduje się zespół poklasztorny, który dominuje w krajobrazie miejscowości. Klasztor został założony w 1093 roku przez księcia Bertholda II von Zähringen (1078-1111). Był to klasztor benedyktyński, hojnie uposażany przez wieki przez fundatorów z miejscowego rodu książęcego. Sam klasztor został oddany pod apostolską opiekę papieża Urbana.W czasie sporu o inwestyturę miejscowi książęta poparli papieża i wybrano św. Piotra jako patrona klasztoru.

klasztor przylega do kościoła
Liczni książęta rodu Zähringer zostali pochowani w rodzinnym grobowcu w klasztornym kościele. W latach 1238 i 1437 klasztor dotknęła klęska pożaru. Pod koniec średniowiecza klasztor podupadł. Przez dzierżawę miejscowość i klasztor dostał się w ręce Habsburgów (od 1526 r.). Złym okresem były wojny pustoszące klasztor i okolicę: trzydziestoletnia, najazdy Ludwika XIV, hiszpańska wojna o następstwo tronu czy najazdy związane z rewolucją francuską. W XVII i XVIII wieku zabudowania klasztorne przebudowano w stylu barokowym.  XVIII wiek był dla klasztoru okresem odnowionego rozkwitu kulturalnego. Opaci Ulrich Bürgi (1719-1739) i Philipp Jakob Steyrer (1749-1795) przebudowali klasztor w stylu barokowym i wybudowali bibliotekę. St. Peter stał się znaczącym ośrodkiem nauki. Wskutek wojen napoleońskich, w 1806 roku klasztor został zsekularyzowany. W latach 1842-2006 w gmachu poklasztornym mieściło się seminarium duchowne archidiecezji Freiburg. Od 2006 roku zabudowania wykorzystywane są jako "Centrum Duchowości".
 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza