piątek, 25 marca 2011

Boża góra - Gottesberg


widok na kościół i klasztor na Gottesberg

Kilka kilometrów od centrum Bad Wurzach wzniesienie przynależące do terenu miasta nazywa się Gottesberg (Boża góra). Od 1509 tak nazywane jest to morenowe wzniesienie (ok. 700 m nad poziomem morza). Od ponad 300 lat znajduje się na nim kościół. 
W 1704 graf Ernst von Waldburg-Zeil-Wurzach i jego żona, Anna Ludovica przekazali kościołowi beneficium w postaci tego miejsca. W 1709 za zgodą biskupa z Konstancji wybudowano tu kaplicę św. grobu, schody i pustelnie. Odpust wyznaczono na święto Podwyższenia Krzyża Świętego w dniu 14 września. W 1712 założono tu Bractwo konania Chrystusa (Bruderschaft von der Todesangst Christi), nazywane Bractwem dobrej śmierci. W 1712 bractwo posiadało już pięćset zgłoszonych członków. W połowie XVIII wieku proboszcz dr Johann Wilhelm Rom von Arnach planował sprowadzić kapucynów, by założyli tu klasztor, jednak miejscowy biskup nie wyraził na to zgody obawiając się materialnych strat (jak nie wiadomo o co chodzi: to chodzi o cash). W 1763 r. osiedliło się tu trzech braci tercjarzy z bractwa pokuty, 3 zakonu paulinów. Zostali zobowiązani przed władzą kościelną i państwową do "ślepego i całkowitego" posłuszeństwa miejscowemu proboszczowi, mieli zakaz zbierania ofiar i posiadania własności. Nie mogło ich być więcej niż trzech na Gottesberg. Ubrani w czarny habit oddali się pod opiekę opactwa premonstratersów Rot an der Rot. Na życie zarabiali trudniąc się przędzeniem wełny, wyrobem adamaszku. Ich wytwory musiały być dość dobre i poszukiwane, bowiem w 1774 doszło z tego powodu do kłótni z kramarzami i przędnikami z  Bad Wurzach. W 1767 r. nabyli "relikwie" świętych męczenników Redemptusa, Eutropii i Reperatusa, które ustawiono w kościele klasztornym, gdzie są do dziś. Do tego doszły relikwie Krwi Pańskiej (nasączona tkanina z krwią), pochodzące z prywatnej kolekcji papieża Innocentego XII, które nabył w 1693 r. w Rzymie pielgrzym z Guenzburgu, a po latach w 1732 r. zostały przez rodzinę zmarłego przekazane mnichom na Gottesberg. Sanktuarium nabrało życia, przybywali pielgrzymi, a tu nagle mała wspólnota braci paulińskich padła ofiarą sekularyzacji XIX w.
procesja konna na Gottesberg tzw. Blutritt

W dniu 25 lipca 1806 książę Eberhard von Waldburg-Zeil-Wurzach skasował klasztor. Zniesienie klasztoru spowodowało kłótnie o jego majątek między księciem a królestwem Wirtembergii. Ostatecznie w 1812 postanowiono, że zdobyte, w ramach sekularyzacji, nieruchomości przypadły księciu, natomiast królestwu Wirtembergii przypadły pieniądze i obiekty ruchome. Zsekularyzowani bracia za opiekę nad obiektem otrzymywali pensje państwową w wysokości 100 guldenów. Ostatni ex-paulin Josef Hotz z Legau zmarł w 1835.

widok na Alpy z Gottesbergu
W 1912 książę Georg von Waldburg-Zeil-Wurzach przekazał kościół i dom parafii w Bad Wurzach. W 1921 parafia przekazała Gottesberg w użytkowanie zakonowi Salwatorianów. Od 1928 roku odbywa się co roku w drugi piątek lipca procesja konnych jeźdźców ku czci Świętej Krwi Chrystusa (Heilig-Blut-Fest) . W 2009 w procesji z relikwiami Krwi Chrystusa wzięło udział 1700 jeźdźców + ok. 5000 wiernych.W 2009 w klasztorze salwatoriańskim przebywało czterech zakonników, którzy podejmowali posługę duszpasterską na miejscu i w okolicznych parafiach. 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza