niedziela, 7 kwietnia 2013

Karol Wielki w misce grochu

cesarz Karol Wielki przed ratuszem w Aachen
Karol Wielki w misce grochu ;)

Akwizgran było ulubionym miastem i centrum imperium cesarza Karola Wielkiego. Nie dziwi fakt, że w centrum miasta przed ratuszem znajduje się upamiętnienie cesarza w formie fontanny. Karol Wielki przedstawiony jest tu dostojnie jako władca z jabłkiem i berłem w rękach. Fontanna jest najstarsza w mieście, bo już w 1620 roku wykonano oprawę fontanny. W 1792 roku miasto zajęły wojska francuskie i figurę Karola wywieziono jako łup wojenny do Paryża, w 1804 roku udało się wynegocjować powrót statuły na swoje dawne miejsce. Po renowacji oryginalna figura cesarza znajduje się w sali koronacyjnej w ratuszu.
Misa fontanny nazywana jest humorystycznie ze względu na kształt w dialekcie akwizgrańskim Eäzekomp czyli miska grochu. Zatem cesarz Karol Wielki stoi w misce grochu...

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza