niedziela, 6 stycznia 2013

Witraży czar w kaplicy św. Marka

sceny bolesne z życia NMP w rozecie
ołtarz i witraż z Chrystusem Tronującym
szersza perspektywa: po lewej NMP a po prawej św. Jan Chrzciciel
św. Jan Chrzciciel wskazujący na Baranka
św. Bernard z Clairvaux - propagator cystersów
Gdy się wchodzi do jednonawowej kaplicy św. Marka w Altenbergu obejmują nas ciemności. Ale za chwilę porywa nawiedzającego piękno wnętrza i witraży. W rozecie na przeciwko wejścia umieszczony jest witraż ukazujący sceny z życia Maryi: tzw. siedem bólów Maryi. Centralnie widzimy Matkę z martwym Synem i obiegający scenę napis: ora pro nobis Mater Dolorosissima (módl się za nami, Matko Boleściwa), W pozostałych, sześciu, mniejszych medalionach ukazano pozostałe sceny bolesne z życia NMP. W kaplicy znajdują się jeszcze 5 witraży.
Centralnie widzimy tronującego Chrystusa, otoczony po lewej i prawie stronie przez Maryję, Jana Chrzciciela, św. Bernarda z Clairvaux i Engelberta.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza